Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hà Trang

 194 Ngô Gia Tự, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

 0914 217 219,

 (058) 3513840 (số fax)

 [email protected]